ιδιοκατάσταση

η
φυσ. όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ορισμένη κατάσταση ή διαμόρφωση ενός φυσικού συστήματος, η οποία επιλέγεται ανάμεσα σε πολλές άλλες διαθέσιμες καταστάσεις ή διαμορφώσεις του.
[ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση στην ελλ. ξεν. όρου, πρβλ. αγγλ. eigenstate < γερμ. eigen «ίδιος» + αγγλ. state «κατάσταση»].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.